Zubný mostík na implantátoch: Je lepší ako klasický?

obr: Zubný mostík na implantátoch: Je lepší ako klasický?

Dlhodobo zanedbávaný malý kaz môže prerásť do takých rozmerov, že nebude možné ho ošetriť a jediným riešením bude jeho vytrhnutie (extrakcia). V prípade takejto trvalej straty zuba nastupuje na scénu protetická liečba. V Brilldent ponúkame pacientom dva varianty protetickej liečby. Pozostáva z fixných alebo snímateľných zubných náhrad. Medzi fixné patrí okrem zubnej korunky aj zubný mostík.

 

Čo je to zubný mostík?

Je to zubná náhrada, ktorá sa pomocou fixačného materiálu pevne a trvalo spája s pacientovými zubami. Mostík nahrádza jeden alebo viac zubov a medzera vzniknutá po strate zuba musí byť z každej strany ohraničená aspoň jedným zubom. Zuby, na ktorých je fixný mostík nacementovaný (tzv. pilierové zuby), sa musia pred jeho nasadením obrúsiť s tým, že tieto pilierové zuby musia byť zdravé a pevné. Zubný mostík sa vyrába z viacerých materiálov. Dnes je veľmi uprednostňovaným materiálom celokeramika, ktorá na rozdiel od svojho kovokeramického predchodcu, spĺňa vyššie estetické a hygienické nároky. V Brilldent máme k dispozícii aj fixné mostíky zo živice, emaxu, keramiky a ich kombinácií.

 

Výhody zubného mostíka na implantátoch

Zubné implantáty sú malé titánové skrutky, ktoré v čeľusti nahrádzajú koreň strateného zuba. Na ne sa pevne uchytí zubný mostík. Zubné implantáty sú  spoľahlivou náhradou chýbajúcich zubov, či už ide o čiastočné alebo celkové rekonštrukcie úsmevu. Majú 98% mieru ujatia a ich zavádzanie trvá iba pár minút. Implantácia je bezbolestná. O výhodách zubných implantátoch sme písali v tomto článku – Výhody zubných implantátov.

 

Ilustračná fotka: Modelovanie zubného mostíka pod rukami zubného technika.

 

Výhoda zubného mostíka uchyteného na implantátoch v porovnaní s klasickým zubným mostíkom je v tom, že vďaka implantátom nemusíme obrusovať zdravé zuby na uchytenie mostíka – tzv. pilierové zuby. Na uchytenie mostíka nám poslúžia samotné zubné implantáty.

 

Príklad: Pacientovi chýbajú tri zuby, čo znamená, že vytvoríme trojčlenný zubný mostík a po okrajoch medzery v úsmeve, teda na miesto prvého a tretieho chýbajúceho zuba zavedieme zubné implantáty, ktoré poslúžia ako piliere na upevnenie zubného mostíka. V prípade, že by sme tri chýbajúce zuby nahrádzali klasickým mostíkom, museli by sme spraviť päťčlenný, nie, trojčlenný zubný mostík, pretože mostík budeme uchytávať na pacientove vlastné zuby (za predpokladu, že sú zdravé a dostatočne silné). Teda okrem toho, že pacientovi obrúsime zdravé zuby, predraží sa aj samotný mostík, nakoľko musí byť o dva zuby dlhší, ako by bol, keby sme ho uchytávali na zubné implantáty.

 

Ak potrebujete poradiť, aká forma zubnej náhrady je pre vás vhodná, objednajte sa na odbornú konzultáciu telefonicky na kliniku v Galante na čísle 031/228 99 99 alebo v Seredi na čísle 0949 581 888. Viac informácií zo zubárskeho prostredia, trendy a rady pre zdravé zuby nájdete na našom Facebokovom alebo Instagramovom účte.

 

 Klinika Galanta
031/228 99 99

Klinika Sereď
+421 949 581 888