Nečakajte na nové zuby večnosť! V Brilldent ich robíme rýchlejšie a s najmodernejšou technikou

obr: Nečakajte na nové zuby večnosť! V Brilldent ich robíme rýchlejšie a s najmodernejšou technikou

Tak, ako v iných odvetviach, aj v zubnej technike nastal v posledných rokoch veľký posun v oblasti digitalizácie a modernizácie pri výrobe zubných náhrad. Aby sme vedeli uspokojiť požiadavky našich pacientov, musíme držať krok s najmodernejšími trendmi a dostupnou technikou. O tej, ktorú používame, v čom je jej pridaná hodnota pre klientov a ako funguje, povie viac najpovolanejší odborník, ktorý s ňou denne pracuje, zubný technik Andrej Bilavský.

 

Čo si máme predstaviť pod pojmom zubná technika a akú v Brilldent používame?

Zubná technika je prístroj alebo prístroje, vďaka ktorým vieme pre klienta zhotoviť zubnú náhradu. Kedysi bola výroba zubnej náhrady len v rukách zubného technika, dnes žijeme v dobe technológií, a tak sa aj proces výroby zmenil. Pre klientov v Seredi aj v Galante je k dispozícii najmodernejšia technika - CAD/CAM systém od renomovanej firmy Zirkonzahn, ktorá patrí k špičke v oblasti vývoja. Konkrétne hovoríme o plnoautomatickom optickom skeneri, fréze na frézovanie rôznych materiálov ako napr. zirkón, vosk, plast, o sintrovacej peci a profesionálnom softvéri.

 

Aký je postup výroby zubnej náhrady?

Ako som už spomínal, predtým bola výroba plne v rukách zubného technika, čo znamená, že hotová náhrada bola výsledkom jeho schopností a zručností. V Brilldent je proces výroby zubnej náhrady vo veľkej miere digitalizovaný. Skener nám najprv presne prečíta všetky informácie z ústnej dutiny klienta prenesené na sadrový model a my následne pomocou softvéru individuálne zhodnotíme stav v ústach klienta a pomocou modelovacieho programu vytvoríme 3D vizualizáciu budúcej zubnej náhrady – mostíka alebo koruniek. Výsledné dáta pošleme do frézy, ktorá nám zo zvoleného materiálu, podľa výberu klienta, vyfrézuje finálny produkt,  čiže mostík alebo korunky. Ak bol na náhradu použitý ako materiál zirkón, ten sa následne vytvrdzuje v sintrovacej peci pri teplote 1500°C, čím získava jedinečné vlastnosti, ako je pevnosť v ohybe, farebná stálosť či homogénnosť povrchu.

 

Môžeme teda povedať, že používame najmodernejšie prístroje? 

V súčasnosti sa systém CAD/CAM, ktorý používame, považuje v oblasti výroby v zubnej technike za najmodernejší a najpresnejší spôsob výroby zubnej náhrady, ktorá sa do úst upevňuje fixne, čiže sa lepí. Taktiež spĺňa vysoké estetické nároky. Samozrejme, že vývoj nikdy nekončí a v našej práci je stále veľa oblastí, ktoré sa v krátkej budúcnosti zmodernizujú. Už teraz vieme, že aj naďalej sa budeme snažiť držať krok s vývojom.

 

Ak sa na náhradu používa najmodernejšia technika, v čom spočíva práca samotného zubného technika?

Práca zubného technika následne spočíva v "dotvorení" zubnej náhrady, ktorú prístroj vyrobil. Takže na presný základ náhrady, vyhotovenej strojom, technik individuálne dotvára definitívny dizajn náhrady, ako je jej tvar, farba a iné individuálne požiadavky. Cieľom tohto dotvárania je dosiahnuť, aby sa zubná náhrada čo najviac priblížila vo funkcii a estetike k skutočným živým zubom.Zubná náhrada po dokončení práce technika, pripravená na odovzdanie.
 

Aké výhody zo spomínanej techniky majú klienti Brilldent?

Pridaná hodnota prístrojov tkvie v spresnení a urýchlení práce, vďaka čomu má od nás klient kvalitnejšiu a presnejšiu zubnú náhradu. Čas, ktorý uplynie od prvej návštevy až po tú poslednú, kedy klient odchádza z kliniky s náhradou v ústnej dutine, sa výrazne skrátil.  Ďalšou výhodou je presnosť, ktorá je aj jedným z hlavných atribútov pri výrobe a životnosti náhrady.

 

Proces výroby zubnej náhrady v 6 krokoch

1. krok: Zubná technika príjme odtlačky zo zubnej ambulancie s popisom, aký typ náhrady je potrebné vyrobiť (farba klientových zubov, príp. individuálne požiadavky).
2. krok: Z odtlačkov sa vytvorí sadrový model (kópia čeľustí klienta).
3. krok: Sadrové modely sa upravia - pripravia na vyhotovenie zubnej náhrady podľa jej typu.
4. krok: V procese výroby putujú niektoré typy zubných náhrad do zubnej ambulancie na "skúšky". Vďaka tomuto medzikroku vie zubný technik zabezpečiť presnejšiu definitívnu zubnú náhradu.
5. krok: Vyhotovený hrubý produkt sa upraví do finálnej podoby, aby zubná náhrada spĺňala funkčné a estetické požiadavky.
6. krok: Finálna kontrola pred odovzdaním zubnej náhrady do zubnej ambulancie.

 

Ak aj vy túžite po novej, kvalitnej a najmodernejšej zubnej náhrade, objednajte sa na nezáväznú konzultáciu na kliniku v Galante na čísle 0948 258 188 alebo 0949 162 900. Pre kliniku v Seredi volajte na 0949 581 888.

 

Viac informácií zo zubárskeho prostredia, trendy a rady pre zdravé zuby nájdete na našom Facebokovom alebo  Instagramovom účte. Klinika Galanta
+421 949 162 900
+421 948 258 188
+421 917 872 403

Klinika Sereď
+421 949 581 888